Wśród najlepszych Prac Dyplomowych zrealizowanych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych nagrodzono pracę w kategorii Elektronika pt.„Czterokanałowy radar FMCW dla pasma C” autorstwa inż. Jakuba Julczyka zrealizowaną pod opieką dr inż. Damiana Gromka.

Wśród prac wyróżnionych w kategorii Elektronika wyróżniono pracę pt. „Algorytmy tworzenia zobrazowań radarowych w trybie odwrotnej syntetycznej apertury ISAR” autorstwa inż. Jakuba Sobolewskiego zrealizowaną pod opieką  dr hab. inż. Piotra Samczyńskiego, prof. uczelni.

Gratulacje!

 

Kategorie: Aktualności