Pracownik naszego Instytutu mgr inż. Karol Abratkiewicz otrzymał nagrodę wydawnictwa MDPI Sensors 2022 TRAVEL AWARD FOR POSTDOCS AND PHD STUDENTS w kategorii Remote Sensors and Radar Sensors. Nagroda jest przyznawana dla doktorantów oraz uczestników staży podoktorskich z całego świata, którzy w roku 2022 planują udział w konferencji naukowej. Ocenie podlegał dorobek naukowy kandydatów oraz ich doświadczenie zawodowe i naukowe.

Sensors_award

Serdeczne gratulacje!

Kategorie: Aktualności