Nagroda wydawnictwa MDPI Sensors 2022 TRAVEL AWARD FOR POSTDOCS AND PHD STUDENTS dla mgr inż. Karola Abratkiewicza

Pracownik naszego Instytutu mgr inż. Karol Abratkiewicz otrzymał nagrodę wydawnictwa MDPI Sensors 2022 TRAVEL AWARD FOR POSTDOCS AND PHD STUDENTS w kategorii Remote Sensors and Radar Sensors. Nagroda jest przyznawana dla doktorantów oraz uczestników staży podoktorskich z całego świata, którzy w roku 2022 planują udział w konferencji naukowej. Ocenie podlegał dorobek naukowy kandydatów oraz ich doświadczenie zawodowe i naukowe.

Sensors_award

Serdeczne gratulacje!