W dniu 29 listopada 2021 roku Marcin Bączyk obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Radar pasywny z odwrotną syntetyczną aperturą”. Promotorem rozprawy był prof. dr hab. inż. Krzysztof Kulpa. Serdecznie gratulujemy.

Kategorie: Aktualności