Dnia 30 października 2015 r. ruszyły zajęcia w pierwszym dużym laboratorium studenckim w Nowych Skrzydłach.

Gruntownie zmodernizowane Laboratorium Podstaw Pomiarów jest realizowane dla wszystkich studentów kierunków: Elektronika, Telekomunikacja oraz Inżynieria Biomedyczna (na I. bądź na II. semestrze).

W Laboratorium zastosowano nowatorskie rozwiązania dotyczące w zasadzie wszystkich aspektów kształcenia umiejętności praktycznych uwzględniające współczesne możliwości techniczne.

Oddaliśmy studentom całkowicie nowe laboratorium wyposażone w najwyższej klasy aparaturę (m.in. Keysight Techn. d. Agilent) i specjalnie zaprojektowane moduły pomiarowe. Opracowano nowy program zajęć realizowany w nowej formule obejmujący 10 ćwiczeń 3-godzinnych.

Do każdego ćwiczenia oprócz instrukcji opracowano prezentacje multimedialne wspomagające prowadzenie zajęć. Uruchomiona na potrzeby Laboratorium strona internetowa www.pom.ise.pw.edu.pl  zawiera wszystkie materiały pomocnicze w tym w szczególności: instrukcje do ćwiczeń, instrukcję dokumentowania wyników, instrukcję sporządzania protokołu w formie elektronicznej, protokół wzorcowy. Na stronie dostępne są również specjalnie opracowane programy demonstracyjne pozwalające na prowadzenie symulacji zjawisk w obwodach elektrycznych.

Inną nowością w Laboratorium jest całkowita rezygnacja z formy papierowej protokołu na rzecz protokołu elektronicznego. Studenci są wyposażeni w odpowiednie narzędzia do rysowania schematów układów pomiarowych, edycji wzorów, tworzenia tabel i wykresów, pobierania obrazów z ekranu oscyloskopu. Po zakończeniu przez studentów pracy są one przesyłane wewnętrzną siecią komputerową do serwera. Prowadzący zajęcia posiadają narzędzie do nanoszenia w oddzielnej warstwie protokołu swoich uwag i komentarzy. Po wystawieniu oceny, protokół jest archiwizowany na serwerze.

Uwzględniając potrzeby studentów, stworzono możliwość pogłębiania umiejętności praktycznych w ramach tzw. Laboratorium Otwartego (zapraszamy od 6 listopada).

Pod okiem asystentów i doktorantów studenci będą mieli możliwość skorzystania z nowoczesnego sprzętu (m.in. z 12-cyfrowego częstościomierza) oraz przygotowania do kolejnych ćwiczeń.

Jesteśmy przekonani, że w nowej formule Laboratorium źródłem dobrej zabawy i satysfakcji, a zdobyte umiejętności ułatwią studiowanie na dalszych etapach.

 

Kierownik Laboratorium Podstaw Pomiarów

Prof. nzw. dr hab. inż. Grzegorz Pankanin

Kategorie: Aktualności