Aktualności

Dnia 30 października 2015 r. ruszyły zajęcia w pierwszym dużym laboratorium studenckim w Nowych Skrzydłach. 

Gruntownie zmodernizowane Laboratorium Podstaw Pomiarów jest realizowane dla wszystkich studentów kierunków: Elektronika, Telekomunikacja oraz Inżynieria Biomedyczna (na I. bądź na II. semestrze).