Pracownicy

Czterocyfrowe numery telefonów to numery wewnętrzne. Dzwoniąc spoza terenu Politechniki należy poprzedzić je numerem kierunkowym i numerem centrali: (22) 234 (np. 22 234 7710).

Nazwisko i Imię Stopień Stanowisko Pokój Telefon e-mail  Konsultacje Zakład
Abramowicz Adam dr hab. inż. prof. nzw. 257 7710   piątki- 10.00-12.00 ZUiAM
Adamski Tomasz dr hab. inż. prof. nzw. 248 7634   środy - 16.15-18.00 ZUiAM
Antoszkiewicz Krzysztof dr inż. adiunkt 255 7663 poniedziałki - 12.15-14.00 ZUiAM
Barmuta Paweł dr inż. adiunkt 251 7877 piątki - 14.00-16.00 ZUiAM
Bączyk Marcin Kamil mgr inż. asystent 449 7740 poniedziałki - 13:00-14:00 ZTOiS
Bohdanowicz Michał mgr inż. asystent 446 7476 czwartki - 12.15-14.00 ZTOiS
Bou Habib Samer mgr inż. asystent 250A 7876 czwartki - 12:00-13:00 ZUiAM
Burd Aleksander dr inż. adiunkt 269 7714 piątki  - 10.15-12.00 ZUiSE
Cieszewski Radosław mgr inż. asystent 329 7729 czwartki-      10.00-12.00 ZMiSP
Czosnyka Marek prof. dr hab. inż   n/a n/a   ZUiSE
Czuba Krzysztof dr inż. adiunkt 247, 217 5006, 5110 czwartki - 10.15-12.00 ZUiAM
Dusza Jacek dr inż. adiunkt 243 7738 piątki - 10.00-12.00 ZMiSP
Fistek Elżbieta Grażyna mgr inż. st. spec. 255, 325 7663, 7831 wtorki - 12.00-14.00  
Frelek Drobny Małgorzata mgr spec. ds. admin. 215 6081    
Gajo Zbigniew dr inż. adiunkt 224, 119A 7480, 7911 wtorki - 12.00-13.00 ZTOiS
Gambrych Jacek mg inż. asystent 323 7657   ZTOiS
Gąsior Paweł dr inż. adiunkt 233 7741 wtorki  - 9.00-11.00 ZMiSP
Gołofit Krzysztof dr inż. adiunkt 249 7634 czwartki - 12:15-14.00 ZUiAM
Gromek Artur mgr inż. spec. nauk.-tech. 447, 602C 7478 wtorki - 12:00-13:00 ZTOiS
Gromek Damian mgr inż. asystent 449 7740 środy - 14:00-15:00 ZTOiS
Hojczyk Patrycja   spec. ds. admin. 217 7744    
Jędrachowicz Jerzy dr inż. adiunkt 234 5585 czwartki-12.15-14.00 ZMiSP
Jędrzejewski Kazimierz dr hab. inż. adiunkt 245 7691 środy-11.00-13.00 ZMiSP
Jędrzejewski Konrad dr hab. inż. adiunkt 448 5883 wtorki -13.00-14.00 ZTOiS
Kasprowicz Grzegorz dr inż. adiunkt 329 7729 środy - 11.00-13.00 ZMiSP
Kiziniewicz Michał mgr spec. ds. admin. 220 6082    
Kozielewska Barbara   spec. ds. dydaktyki 221 7730    
Krawczyk Rafał mgr inż. asystent 603B 7726 piątki - 12.00-14.00 ZMiSP
Krysik Piotr mgr inż. asystent 449 7740   ZTOiS
Kulpa Krzysztof prof. dr hab. inż. prof. nzw. 453, 602C 7478 środy - 14:00-16:00 ZTOiS
Lada Sławomir mgr inż. st. spec. 328 5881    
Lewandowski Arkadiusz dr inż. adiunkt 251 7877 piątki - 14.15-16.00; środy - 14.15-15 ZUiAM
Linczuk Maciej dr inż. adiunkt 603B 7986 czwartki - 12.00-14.00 ZMiSP
Magnuszewski Paweł mgr st. operator komputerów 213 7623    
Majewska Katarzyna   st. spec. ds. finansowych 222 7334    
Malanowski Mateusz dr hab. inż. prof. nzw. 453, CS501 5588, 3672 środy - 11:00-12:00 ZTOiS
Malik Marta mgr inż. st. spec. ds. projektów międzynar. 454 7831   ZTOiS
Małkiewicz Łukasz dr inż. adiunkt 448 5883 czwartki - 12:00-13:00 ZTOiS
Maślikowski Łukasz dr inż. asystent 449, 602C 7740 środy - 10.00-11.00 ZTOiS
Mazurek Gustaw dr inż. adiunkt 323 7657 środy - 11:15-12:00 ZTOiS
Markowski Konrad dr inż adiunkt 234 7691 wtorki -16.00-18:00  ZMiSP
Marzęcki Michał mgr inż. asystent 236 7236 poniedziałki - 14.00-16.00   ZMiSP
Misiurewicz Jacek dr hab. inż. prof. nzw. 454 5441 poniedziałki - 16:30-17:00 ZTOiS
Nałęcz Marek dr hab. inż. prof. nzw. 446 7476 pon.-14:15-15:00; środy-16.15-17:00 ZTOiS
Nieradka Grzegorz dr inż. adiunkt 454 5314 wtorki - 17.00-18.30 ZTOiS
Ogrodzki Jan dr hab. inż. prof. nzw. 207 7382 wtorki- 12:00-13:00, piątki-13.00-14.00 ZUiSE
Opalska Katarzyna dr inż. adiunkt 214 7384 czwartki 9.15-10.00,  piątki 11.15-12.00 ZUiAM
Opalski Leszek dr hab. inż. prof. nzw. 258 7989 wtorki-18:15-19:00, środy - 13:15-15:00, ZUiSE
Osuch Tomasz dr hab. inż. adiunkt 233 7741 środy - 11.15-13.00 ZMiSP
Oroń Grzegorz mgr inż. spec. inż-tech. DS 201 3671   ZMiSP
Owczarek Tomasz dr inż. spec. inż-tech. 248 7634    
Paczesny Daniel dr inż. adiunkt 247, 109 7935 wtorki- 12:00-13:00, czwartki 9:00-10:00 pok.247          ZMiSP
Pankanin Grzegorz dr hab. inż. prof. nzw. 226 7732 środy-12.00-14.00 ZMiSP
Płatonow Anatolij dr hab. inż. prof. nzw. 212 7952 wtorki - 14:00-15:00; parzyste czwartki - 14:00-15:00 ZTOiS
Popławska Hanna   st. spec. ds. admin. 260 3659    
Poźniak Krzysztof dr hab. inż. prof. nzw. 262 7954 piątki-14.00-16.00 ZMiSP
Radtke Maciej mgr inż. st. wykład. 270 7847 wtorki - 12:15-14:00 ZUiSE
Romaniuk Ryszard prof. dr hab. inż. prof. nzw. 228A 5360 czwartki - 10:00-12:00 ZMiSP
Rupniewski Marek dr inż. adiunkt 446 7476 piątki - 13.00-15.00 ZTOiS
Rytel-Andrianik Rafał dr inż. asystent 323 7657 środy 15:15-16:00 ZTOiS
Samczyński Piotr dr hab. inż. adiunkt 453 5588 poniedziałki - 10:00-12:00 ZTOiS
Skalska Agnieszka mgr st. spec. ds. finans. 222 7334    
Skrzydelski Kazimierz   st. mistrz 417 5489    
Sobczak-Bartosiewicz Danuta mgr st.spec. ds. adm. 217 5110    
Sochoń Jacek mgr inż. st. wykład. 236 7738 piątki - 13.00-15.00 ZMiSP
Starecki Tomasz dr hab. inż. prof. nzw. 268, 217 3657, 7744 poniedziałki i czwartki - 14.00-15.00 ZUiSE
Styczek Elżbieta   spec. ds. admin. 456 7653, 7867    
Suchenek Mariusz dr inż. adiunkt 269/270 7714 piątki-10:15-12:00 ZUiSE
Szewczyk Krzysztof   spec. ds. admin. 220 7256    
Śliwa Edward dr inż. adiunkt 447A 5212 środy - 15.00-16.00 ZTOiS
Środek-Kurowska Honorata mgr spec. ds. finans. 222 7334    
Tarapata Grzegorz dr inż. adiunkt 240/241 7820 środy - 13.00-15.00 ZMiSP
Wawrzyniak Zbigniew dr inż. adiunkt 243 7738 wtorki-12.00-14.00 ZMiSP
Weremczuk Jerzy dr hab. inż. prof. nzw. 244 7734, 7820 środy - 10.00-12.00 ZMiSP
Wiatr Wojciech dr hab. inż. adiunkt 251 7877 poniedziałki - 13:00-14.00 ZUiAM
Wieczorek Piotr dr inż. adiunkt 259, 221 7336, 7730 czwartki - 14.15-16.00 ZUiSE
Wojeński Andrzej mgr inż. asystent 329 7729 poniedziałki -14.00-16.00 ZMiSP
Zabołotny Wojciech dr inż. adiunkt 208 7717 poniedziałki - 12.00-13.00; piątki - 12.00-13.00 ZUiSE
Zaitsev Ievgen mgr inż. asystent 448 5885   ZUiSE
Żbikowska Agnieszka mgr inż. spec. ds. admin. 220 7875