Zakład Układów i Systemów Elektronicznych

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Leszek Opalski, prof. PW

tel. 7989, email: L.Opalski@ise.pw.edu.pl

  • Zespół Analogowych Układów Elektronicznych - dr hab. inż. Jan Ogrodzki, prof. PW
  • Zespół Systemów Biocybernetycznych i Akwizycji Danych - dr inż. Wojciech Zabołotny
  • Zespół Techniki Fotoakustycznej i Impulsowej - dr hab. inż. Tomasz Starecki, prof. PW

Zakład Układów i Systemów Elektronicznych od wielu lat zajmuje się zagadnieniami teoretycznymi oraz konstrukcyjnymi związanymi z projektowaniem układów elektronicznych analogowych i cyfrowych – w tym modelowaniem, symulacją i optymalizacją (również uwzględniając rozrzuty produkcyjne, zmienność warunków eksploatacji i starzenie) oraz tworzeniem specjalizowanego oprogramowania - dla wspomagania projektowania jak i oprogramowania tzw. systemów wbudowanych.  Współcześnie układy analogowe są jedynie częścią systemów elektronicznych  - zwykle sterowanych cyfrowo, często wielodomenowych (np. elektryczno-chemicznych, fotoakustycznych), ale częścią której jakość często decyduje o możliwościach i jakości całego systemu. Dlatego w działalności naukowej i inżynierskiej Zakład jest nastawiony na współpracę interdyscyplinarną, np. w obszarze inżynierii biomedycznej, w monitorowaniu środowiska, fotoakustyki.
Rozległe kompetencje pracowników Zakładu w obszarze projektowania układów i systemów elektronicznych znajdują swoje odbicie w bogatej ofercie dydaktycznej - zarówno w postaci przedmiotów podstawowych jaki i licznych przedmiotów zaawansowanych.

Rozwój prac naukowych w Zakładzie Układów i Systemów Elektronicznych w latach 1946 - 2000

Prof. Jerzy Hubert Baranowski - wspomnienia

JHB Wspomnienia - część 1.

JHB Wspomnienia - część 2.

JHB Wspomnienia - część 3.

JHB Wspomnienia - część 4.