Zakład Układów i Aparatury Mikrofalowej

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Adam Abramowicz, prof. PW

tel. 7710, email: A.Abramowicz@ise.pw.edu.pl

Zespół Projektowania Systemów Wielkiej Częstotliwości - dr inż. Krzysztof Czuba

Zespół Metrologii Wielkiej Częstotliwości - dr inż. Arkadiusz Lewandowski

Zespół Systemów Cyfrowych i Przetwarzania Sygnałów - dr hab. inż. Tomasz Adamski, prof. PW

Zakład Układów i Aparatury Mikrofalowej koncentruje swoją aktywność badawczą na problemach dotyczących:

  • projektowania i konstruowania układów analogowych i mikrofalowych na potrzeby systemów sterowania akceleratorami cząstek elementarnych,
  • opracowywania rozwiązań układowych tzw. front-endu, czyli układów pracujących na styku nowoczesnych szybkich układów cyfrowych i układów analogowych,
  • projektowania i realizacji systemów synchronizacji akceleratorów (zagadnienia generacji i dystrybucji sygnałów wzorcowych),
  • projektowania i realizacji układów cyfrowych oraz mieszanych (typu „mixed signal”) wraz z oprogramowaniem, dla potrzeb systemów sterowania w.cz. oraz przetwarzania danych w zakresie częstotliwości gigahercowych,
  • metod i systemów do precyzyjnych pomiarów parametrów mało- i wielko-sygnałowych oraz parametrów szumowych układów mikrofalowych, w tym monolitycznych układów scalonych,
  • metod kalibracji wektorowych analizatorów obwodów,
  • automatyzacji pomiarów i oprogramowania systemów pomiarowych w.cz.,
  • analiz i metod kryptografii w systemach cyfrowych, sieciach komputerowych i sensorowych,
  • projektowania i realizacji analogowych układów elektronicznych w tym układów kryptograficznych,
  • projektowania i realizacji układów i elementów mikrofalowych systemów radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych (front-endy, filtry, sprzęgacze, anteny).