Zakład Teorii Obwodów i Sygnałów

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Marek Nałęcz, prof. PW

tel. 7476, email: M.Nalecz@ise.pw.edu.pl

 • Zespół Metod Detekcji, Estymacji i Przetwarzania Sygnałów - dr hab. inż. Marek Nałęcz , prof. PW
 • Zespół Adaptacyjnych Systemów Przetwarzania Informacji - dr hab. inż. Anatolij Płatonow, prof. PW
 • Pracownia Technik Radiolokacyjnych - prof. dr hab. Krzysztof Kulpa
  • Zespół Przetwarzania Sygnałów Radiolokacyjnych - prof. dr hab. inż. Krzysztof Kulpa
  • Zespół Radarowych Technik Obrazujących - dr. hab. inż. Piotr Samczyński
  • Zespół Optymalizacji Zasobów Radarowych i Fuzji Danych - dr hab. inż. Jacek Misiurewicz, prof. PW
  • Zespół Radiolokacji Pasywnej - dr hab. inż. Mateusz Malanowski, prof. PW

W Zakładzie Teorii Obwodów i Sygnałów realizowane są zadania badawcze przede wszystkim w obszarze nowoczesnych metod przetwarzania sygnałów radarowych, biologicznych i biomedycznych. Na szczególne podkreślenie zasługuje tu działalność związana z projektowaniem systemów przetwarzania sygnałów radarowych i ich praktycznej realizacji w bezpośredniej współpracy z krajowym przemysłem radiolokacyjnym, w ramach grantów obronnych NCBiR, a także programów Europejskiej Agencji Obrony i NATO. Działalność ta nie ma wyłącznie charakteru inżynierskiego, ale opiera się na równolegle rozwijanych głębokich podstawach naukowych i teoretycznych. Drugim ważnym obszarem tematycznym Zakładu jest rozwój metod projektowania i optymalizacji inteligentnych analogowo-cyfrowych systemów estymacji, w tym zwłaszcza cyklicznych i potokowych przetworników analogowo-cyfrowych, a także unikalnych systemów bezprzewodowej transmisji analogowej z kanałem zwrotnym, osiągających efektywność bliską teoretycznej granicy Shannona. Oprócz tego prowadzone są obecnie w Zakładzie prace podstawowe w zakresie metod adaptacyjnego i odpornego przetwarzania sygnałów cyfrowych oraz szeroko rozumianej teorii obwodów elektrycznych.

Specjalnością dydaktyczną Zakładu są przedmioty podstawowe dla studentów pierwszych czterech semestrów wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Wydziale, związane z podstawami teorii obwodów elektrycznych, teorii sygnałów analogowych i cyfrowych oraz teorii informacji. Na podkreślenie zasługuje starannie opracowana i ciągle rozwijana laboratoryjna baza dydaktyczna dla tych przedmiotów podstawowych. Coraz większą rolę w dydaktyce Zakładu odgrywają także przedmioty specjalistyczne i zaawansowane, realizowane na starszych latach studiów i studiach drugiego stopnia. Są one już bezpośrednio związane z działalnością naukową Zakładu, a zwłaszcza z metodami implementacji zaawansowanych algorytmów przetwarzania sygnałów na różnych współczesnych platformach sprzętowych i programowych. Zakład poszczycić się też może dużą grupą około dwudziestu doktorantów i prężnie działającym Kołem Naukowym Radiolokacji i Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów, którego członkowie uzyskiwali wiele prestiżowych nagród naukowych.