Zakłady

Zakład Teorii Obwodów i Sygnałów

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Marek Nałęcz, prof. PW

tel. 7476, email: M.Nalecz@ise.pw.edu.pl

 • Zespół Adaptacyjnych Systemów Przetwarzania Informacji
 • Zespół Cyfrowych Metod Przetwarzania Sygnałów
 • Zespół Metod Detekcji, Estymacji i Przetwarzania Sygnałów
 • Zespół Technik Radiolokacyjnych

Zakład Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Jerzy Weremczuk, prof. PW

tel. 7734, email: J.Weremczuk@ise.pw.edu.pl

 • Zespół Internetowych Systemów Pomiarowych
 • Zespół Mikrosystemów i Czujników Pomiarowych
 • Zespół Przemysłowych Systemów Kontrolno – Pomiarowych
 • Zespół Światłowodowych Czujników i Systemów Pomiarowych

Zakład Układów i Systemów Elektronicznych

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Leszek Opalski, prof. PW

tel. 7989, email: L.Opalski@ise.pw.edu.pl

 • Zespół Analogowych Układów Elektronicznych
 • Zespół Aparatury Biocybernetycznej
 • Zespół Techniki Impulsowej i Fotoakustycznej

Zakład Układów i Aparatury Mikrofalowej

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Adam Abramowicz, prof. PW

tel. 7710, email: A.Abramowicz@ise.pw.edu.pl

 • Zespół Układów i Aparatury Mikrofalowej
 • Zespół Systemów Cyfrowych i Przetwarzania Sygnałów