Zakłady

Zakład Teorii Obwodów i Sygnałów

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Marek Nałęcz, prof. PW

tel. 7476, email: M.Nalecz@ise.pw.edu.pl

Zespół Metod Detekcji, Estymacji i Przetwarzania Sygnałów - dr hab. inż. Marek Nałęcz, prof. PW

Zespół Adaptacyjnych Systemów Przetwarzania Informacji - dr hab. inż. Anatolij Płatonow, prof. PW

Pracownia Technik Radiolokacyjnych - prof. dr hab. Krzysztof Kulpa

  • Zespół Przetwarzania Sygnałów Radiolokacyjnych - prof. dr hab. inż. Krzysztof Kulpa
  • Zespół Radarowych Technik Obrazujących - dr. hab. inż. Piotr Samczyński, prof. PW
  • Zespół Optymalizacji Zasobów Radarowych i Fuzji Danych - dr hab. inż. Jacek Misiurewicz, prof. PW
  • Zespół Radiolokacji Pasywnej - dr hab. inż. Mateusz Malanowski, prof. PW

Zakład Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Jerzy Weremczuk

tel. 7734, email: J.Weremczuk@ise.pw.edu.pl

 • Zespół Internetowych Systemów Pomiarowych - dr hab. inż. Krzysztof Poźniak, prof. PW
 • Zespół Mikrosystemów i Czujników Pomiarowych - dr hab. inż. Jerzy Weremczuk
 • Zespół Pomiarów i Eksploracji Sygnałów Eksploracji Sygnałów Biomedycznych - dr inż. Zbigniew Wawrzyniak
 • Zespół Światłowodowych Czujników i Systemów Pomiarowych - dr hab. inż. Tomasz Osuch
 • Zespół Elektroniki Drukowanej i Inteligentnych Czujników Pomiarowych - dr inż. Grzegorz Tarapata

Zakład Układów i Systemów Elektronicznych

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Leszek Opalski, prof. PW

tel. 7989, email: L.Opalski@ise.pw.edu.pl

 • Zespół Analogowych Układów Elektronicznych - dr hab. inż. Jan Ogrodzki, prof. PW
 • Zespół Systemów Biocybernetycznych i Akwizycji Danych - dr inż. Wojciech Zabołotny
 • Zespół Techniki Fotoakustycznej i Impulsowej - dr hab. inż. Tomasz Starecki, prof. PW

Zakład Układów i Aparatury Mikrofalowej

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Adam Abramowicz, prof. PW

tel. 7710, email: A.Abramowicz@ise.pw.edu.pl

Zespół Projektowania Systemów Wielkiej Częstotliwości - dr inż. Krzysztof Czuba

Zespół Metrologii Wielkiej Częstotliwości - dr inż. Arkadiusz Lewandowski

Zespół Systemów Cyfrowych i Przetwarzania Sygnałów - dr inż. Krzysztof Gołofit