Pracownicy

Czterocyfrowe numery telefonów to numery wewnętrzne. Dzwoniąc spoza terenu Politechniki należy poprzedzić je numerem kierunkowym i numerem centrali: (22) 234 (np. 22 234 7710).

Nazwisko i Imię Stopień Stanowisko Pokój Telefon e-mail  Konsultacje Zakład
Abramowicz Adam dr hab. inż. profesor uczelni 257 7710   piątki - 10:00 -12:00 ZUiAM
Barmuta Paweł dr inż. adiunkt 251 7877 urlop bezpłatny ZUiAM
Bączyk Marcin Kamil mgr inż. asystent badawczo-dydaktyczny 449 7740 poniedziałki - 13:00 - 14:00 ZTOiS
Bohdanowicz Michał mgr inż. asystent badawczo-dydaktyczny 446 7476 wtorki - 17:15 -18:00 ZTOiS
Burd Aleksander dr inż. adiunkt 269 7714 wtorki - 18:15 - 19:00, piątki  - 10:15 - 11:00 ZUiSE
Czosnyka Marek prof. dr hab. inż. adiunkt     urlop bezpłatny ZUiSE
Czuba Krzysztof dr inż. adiunkt 247, 217 5006, 5110 środy - 10:15 - 12:00 ZUiAM
Drozdowicz Jędrzej mgr inż. asystent badawczo-dydaktyczny 211 7736 środy - 12:00 - 13:00 ZTOiS
Dusza Jacek dr inż. st.wykładowca 243 7738 środy - 11:00 - 12:00 ZMiSP
Fistek Elżbieta Grażyna mgr inż. starszy specjalista nauk.-tech. 255, 325 7663, 7831 wtorki - 12:00 - 14:00  
Frelek Drobny Małgorzata mgr specjalista ds. administracyjnych 260 3659    
Gajo Zbigniew dr inż. adiunkt 224, 119A 7480, 7911 wtorki - 12:00 - 13:00 ZTOiS
Gambrych Jacek mg inż. asystent badawczo-dydaktyczny 323 7657 poniedziałki - 14:15 - 15:00 ZTOiS
Gąsowski Bartosz mg inż. asystent badawczo-dydaktyczny 250 7669 środy - 13:00 - 14:00 ZUiAM
Gołofit Krzysztof dr inż. adiunkt 249 7634 czwartki - 12:00 - 14:00 ZUiAM
Gorzelańczyk Katarzyna   starszy specjalista ds. finansowych 222 7334, 7410    
Gozdek Jowita mgr specjalista ds. administracyjnych 217 5110    
Gromek Artur mgr inż. specjalista nauk.-tech. 447, 602C 7478   ZTOiS
Gromek Damian mgr inż. asystent badawczo-dydaktyczny 453 5588 czwartki - 10:00 - 12:00 ZTOiS
Grzegrzółka Maciej mgr inż. asystent badawczo-dydaktyczny 250 7669   ZUiAM
Hojczyk Patrycja   specjalista w zakresie prac związanych z administracją 217 7744    
Jędrachowicz Jerzy dr inż. adiunkt 234 5585 czwartki - 12:15 - 14:00 ZMiSP
Jędrzejewski Konrad dr hab. inż. adiunkt 448 5883 poniedziałki - 10:00 - 11:00 ZTOiS
Kasprowicz Grzegorz dr inż. adiunkt 329 7729 wtorki - 12:00 - 14:00 ZMiSP
Kiziniewicz Michał mgr specjalista ds. administracyjnych 220 6082    
Kozielewska Barbara   specjalista w zakresie prac związanych z dydaktyką 221 7730    
Krawczyk Rafał mgr inż. asystent badawczo-dydaktyczny 603B 7726   ZMiSP
Krysik Piotr mgr inż. asystent naukowy 449 7740   ZTOiS
Kulpa Krzysztof prof. dr hab. inż. profesor uczelni 453, 602C 7478 środy - 14:00 - 16:00 ZTOiS
Lada Sławomir mgr inż. starszy specjalista 328 5881    
Lenczewski Dymitr   pomoc techniczna 264        
Lewandowski Arkadiusz dr inż. adiunkt 251 7877 urlop bezpłatny ZUiAM
Linczuk Maciej dr inż. asystent badawczo-dydaktyczny 603B 7986 czwartki - 12:00 - 14:00 ZMiSP
Malanowski Mateusz dr hab. inż. profesor uczelni 453, CS501 5588, 3672 środy - 11:00 - 12:00 ZTOiS
Malik Marta mgr inż. starszy specjalista ds. projektów międzynar. 454 7831   ZTOiS
Maślikowski Łukasz dr inż. adiunkt 449, 602C 7740 środy - 10:00 - 11:00 ZTOiS
Mazurek Gustaw dr inż. asystent badawczo-dydaktyczny 323 7657 środy - 11:15 - 12:00 ZTOiS
Markowski Konrad dr inż adiunkt 245 7691 wtorki - 16:00 - 18:00  ZMiSP
Misiurewicz Jacek dr hab. inż. profesor uczelni 454 5441 poniedziałki - 16:30 - 17:00 ZTOiS
Nałęcz Marek dr hab. inż. profesor uczelni 446 7476

poniedziałki - 16:15 - 17:00 (RIM)

poniedziałki - 17:15 - 18:00 (POEL i TOB)

ZTOiS
Nieradka Grzegorz dr inż. adiunkt 224 7480 wtorki - 17:00 - 18:30 ZTOiS
Ogrodzki Jan dr hab. inż. profesor uczelni 215 6081 środy - 15:00 - 16:00, piątki - 13:00 - 14:00 ZUiSE
Opalska Katarzyna dr inż. adiunkt 214 7384 piątki - 11:15 - 13:00 ZUiAM
Opalski Leszek dr hab. inż. profesor uczelni 258 7989 środy - 13:15 - 15:00, 18:15 - 19:00 ZUiSE
Osuch Tomasz dr hab. inż. adiunkt 233 7741 środy - 9:15 - 10:15, 11:15 - 12:00 ZMiSP
Oroń Grzegorz mgr inż. specjalista inż.-tech. DS 201 3671   ZMiSP
Owczarek Tomasz dr inż. specjalista inż.-tech. 248 7634    
Paczesny Daniel dr inż. adiunkt 109, 240 7935 wtorki - 12:00 - 13:00, czwartki - 9:00-10:00 pok.109,         ZMiSP
Pankanin Grzegorz dr hab. inż. profesor uczelni 226 7732 środy - 12:00 - 14:00 ZMiSP
Płatonow Anatolij dr hab. inż. profesor uczelni 212 7952 wtorki (P) -14:30 - 15:30,                     wtorki (N) -16:00 - 17:00,                  czwartki (P) -14:30 - 15:30 ZTOiS
Poźniak Krzysztof dr hab. inż. profesor uczelni 262 7954 piątki - 14:00 - 16:00 ZMiSP
Radtke Maciej mgr inż. starszy wykładowca 270 7847 wtorki - 12:15 - 14:00 ZUiSE
Romaniuk Ryszard prof. dr hab. inż. profesor uczelni 228A 5360 czwartki - 10:00 - 12:00 ZMiSP
Rupniewski Marek dr inż. asystent badawczo-dydaktyczny 446 7476 wtorki - 12:00 - 14:00 ZTOiS
Rytel-Andrianik Rafał dr inż. asystent badawczo-dydaktyczny 323 7657 środy - 15:15 - 16:00 ZTOiS
Samczyński Piotr dr hab. inż. profesor uczelni 453 5588 poniedziałki - 10:00 - 12:00 ZTOiS
Skalska Agnieszka mgr starszy specjalista ds. finansowych 222 7334    
Skrzydelski Kazimierz   starszy mistrz 417 5489    
Smaga Krzysztof inż. starszy operator komputerów 213 7623    
Sobczak-Bartosiewicz Danuta mgr starszy specjalista dw zakresie prac zw. z administracją 217 5110    
Sochoń Jacek mgr inż. starszy wykładowca 236 7738 piątki - 13:00 - 15:00 ZMiSP
Starecki Tomasz dr hab. inż. profesor uczelni 268, 217 3657, 7744 środy - 10:15 - 12:00 ZUiSE
Suchenek Mariusz dr inż. adiunkt 269/270 7714 piątki - 10:15 - 12:00 ZUiSE
Szewczyk Krzysztof   specjalista ds. administracyjnych 220 7256    
Śliwa Edward dr inż. adiunkt 447A 5212 środy - 15:00 - 16:00 ZTOiS
Środek-Kurowska Honorata mgr specjalista ds. finansowych 222 7334    
Tarapata Grzegorz dr inż. adiunkt 240/241 7820 środy - 13:00 - 15:00 ZMiSP
Wawrzyniak Zbigniew dr inż. adiunkt 243 7738 środy -12:00 - 13:00 ZMiSP
Weremczuk Jerzy dr hab. inż. adiunkt 244 7734, 7820 środy - 10:00 - 12:00 ZMiSP
Wieczorek Piotr dr inż. adiunkt 259, 221 7336, 7730 czwartki - 14:00 - 16:00 ZUiSE
Wojeński Andrzej dr inż. adiunkt 329 7729 poniedziałki -14:00 - 16:00 ZMiSP
Urbański Maciej mgr inż. asystent badawczo-dydaktyczny       ZUiAM
Zabołotny Wojciech dr inż. adiunkt 223 7717

poniedziałki - 12:00 - 13:00,

piątki - 12:00 - 13:00

ZUiSE
Żbikowska Agnieszka mgr inż. specjalista ds. administracyjnych 220 7875