Pracownicy

Czterocyfrowe numery telefonów to numery wewnętrzne. Dzwoniąc spoza terenu Politechniki należy poprzedzić je numerem kierunkowym i numerem centrali: (22) 234 (np. 22 234 7710).

Nazwisko i Imię Stopień Stanowisko Pokój Telefon e-mail  Konsultacje Zakład
Abramowicz Adam dr hab. inż. profesor uczelni 257 7710   piątki - 10:00 -12:00 ZUiAM
Anuszkiewicz Alicja dr inż. adiunkt 245 7691 poniedziałki - 11:15 - 12:00 ZMiSP
Barmuta Paweł dr inż. adiunkt 251 7877 urlop bezpłatny ZUiAM
Bączyk Marcin Kamil mgr inż. asystent badawczo-dydaktyczny 449 7740 poniedziałki - 13:00 - 14:00 ZTOiS
Bohdanowicz Michał mgr inż. asystent badawczo-dydaktyczny 446 7476 wtorki - 16:15 -18:00 ZTOiS
Burd Aleksander dr inż. adiunkt 269 7714   piątki - 14:15 -15:00 ZUiSE
Czosnyka Marek prof. dr hab. inż. adiunkt     urlop bezpłatny ZUiSE
Czuba Krzysztof dr inż. adiunkt 247, 217 5006, 5110 środy - 10:15 - 12:00 ZUiAM
Drozdowicz Jędrzej mgr inż. asystent badawczo-dydaktyczny 211 7736 środy - 12:00 - 13:00 ZTOiS
Dusza Jacek dr inż. st.wykładowca 243 7738 środy - 11:00 - 12:00 ZMiSP
Fistek Elżbieta Grażyna mgr inż. starszy specjalista nauk.-tech. 255, 325 7663, 7831 wtorki - 12:00 - 14:00  
Frelek Drobny Małgorzata mgr specjalista ds. administracyjnych 260 3659    
Gajo Zbigniew dr inż. adiunkt 224, 119A 7480, 7911 wtorki - 12:00 - 13:00 ZTOiS
Gambrych Jacek mg inż. asystent badawczo-dydaktyczny 323 7657 poniedziałki - 14:15 - 15:00 ZTOiS
Gąsowski Bartosz mg inż. asystent badawczo-dydaktyczny 250 7669 środy - 13:00 - 14:00 ZUiAM
Gołofit Krzysztof dr inż. adiunkt 249 7634 czwartki - 12:00 - 14:00 ZUiAM
Gorzelańczyk Katarzyna   starszy specjalista ds. finansowych 222 7334, 7410    
Gozdek Jowita mgr specjalista ds. administracyjnych 217 5110    
Gromek Artur mgr inż. specjalista nauk.-tech. 447, 602C 7478   ZTOiS
Gromek Damian mgr inż. asystent badawczo-dydaktyczny 453 5588 czwartki - 10:00 - 12:00 ZTOiS
Grzegrzółka Maciej mgr inż. asystent badawczo-dydaktyczny 250 7669   ZUiAM
Hojczyk Patrycja   specjalista w zakresie prac związanych z administracją 217 7744    
Jędrachowicz Jerzy dr inż. adiunkt 234 5585 czwartki - 12:15 - 14:00 ZMiSP
Jędrzejewski Konrad dr hab. inż. adiunkt 448 5883 wtorki - 13:15 - 14:00 ZTOiS
Kasprowicz Grzegorz dr inż. adiunkt 329 7729 wtorki - 12:00 - 14:00 ZMiSP
Kozielewska Barbara   specjalista w zakresie prac związanych z dydaktyką 221 7730    
Krawczyk Rafał mgr inż. asystent badawczo-dydaktyczny 603B 7726   ZMiSP
Krysik Piotr mgr inż. asystent naukowy 449 7740   ZTOiS
Kulpa Krzysztof prof. dr hab. inż. profesor 453, 602C 7478 środy - 14:00 - 16:00 ZTOiS
Lada Sławomir mgr inż. starszy specjalista 328 5881    
Lenczewski Dymitr   pomoc techniczna 264        
Lewandowski Arkadiusz dr inż. adiunkt 251 7877 urlop bezpłatny ZUiAM
Linczuk Maciej dr inż. asystent badawczo-dydaktyczny 603B 7986 czwartki - 12:00 - 14:00 ZMiSP
Malanowski Mateusz dr hab. inż. profesor uczelni 453, CS501 5588, 3672 czwartki - 13:00 - 14:00 ZTOiS
Malik Marta mgr inż. starszy specjalista ds. projektów międzynar. 454 7831   ZTOiS
Maślikowski Łukasz dr inż. adiunkt 449, 602C 7740 środy - 10:00 - 11:00 ZTOiS
Mazurek Gustaw dr inż. asystent badawczo-dydaktyczny 323 7657 środy - 11:15 - 12:00 ZTOiS
Misiurewicz Jacek dr hab. inż. profesor uczelni 454 5441 poniedziałki - 16:30 - 17:00 ZTOiS
Nałęcz Marek dr hab. inż. profesor uczelni 446 7476

poniedziałki - 14:15 - 15:00

środy - 16:15 - 17:00

ZTOiS
Nieradka Grzegorz dr inż. adiunkt 224 7480 wtorki - 17:00 - 18:30 ZTOiS
Ogrodzki Jan dr hab. inż. profesor uczelni 215 6081 środy - 15:00 - 16:00, piątki - 13:00 - 14:00 ZUiSE
Opalska Katarzyna dr inż. adiunkt 214 7384 piątki - 11:15 - 13:00 ZUiAM
Opalski Leszek dr hab. inż. profesor uczelni 258 7989 środy - 13:15 - 15:00, 18:15 - 19:00 ZUiSE
Osuch Tomasz dr hab. inż. adiunkt 233 7741 środy - 9:15 - 10:15, 11:15 - 12:00 ZMiSP
Oroń Grzegorz mgr inż. specjalista inż.-tech. DS 201 3671   ZMiSP
Owczarek Tomasz dr inż. specjalista inż.-tech. 248 7634    
Pankanin Grzegorz dr hab. inż. profesor uczelni 226 7732 środy - 12:00 - 14:00 ZMiSP
Płatonow Anatolij dr hab. inż. profesor uczelni 212 7952 wtorki (P) -14:30 - 15:30,                     wtorki (N) -16:00 - 17:00,                  czwartki (P) -14:30 - 15:30 ZTOiS
Poźniak Krzysztof dr hab. inż. profesor uczelni 262 7954 piątki - 14:00 - 16:00 ZMiSP
Radtke Maciej mgr inż. starszy wykładowca 270 7847 wtorki - 12:15 - 14:00 ZUiSE
Romaniuk Ryszard prof. dr hab. inż. profesor uczelni 228A 5360 czwartki - 10:00 - 12:00 ZMiSP
Rupniewski Marek dr inż. asystent badawczo-dydaktyczny 446 7476 wtorki - 14:00 - 16:00 ZTOiS
Rytel-Andrianik Rafał dr inż. asystent badawczo-dydaktyczny 323 7657 środy - 15:15 - 16:00 ZTOiS
Samczyński Piotr dr hab. inż. profesor uczelni 453 5588 poniedziałki - 10:00 - 12:00 ZTOiS
Sikora Dominik mgr inż. asystent naukowy 250 7876   ZUiAM
Skalska Agnieszka mgr starszy specjalista ds. finansowych 222 7334       
Skrzydelski Kazimierz   starszy mistrz 417 5489    
Smaga Krzysztof inż. starszy operator komputerów 213 7623    
Sobczak-Bartosiewicz Danuta mgr starszy specjalista dw zakresie prac zw. z administracją 217 5110    
Sochoń Jacek mgr inż. starszy wykładowca 236 7738 piątki - 13:00 - 15:00 ZMiSP
Starecki Tomasz dr hab. inż. profesor uczelni 268, 217 3657, 7744 czwartki - 12:00 - 14:00 ZUiSE
Suchenek Mariusz dr inż. adiunkt 269/270 7714 piątki - 10:15 - 12:00 ZUiSE
Szewczyk Krzysztof   specjalista ds. administracyjnych 220 7256    
Śliwa Edward dr inż. adiunkt 447A 5212 środy - 15:00 - 16:00 ZTOiS
Środek-Kurowska Honorata mgr specjalista ds. finansowych 222 7334    
Tarapata Grzegorz dr inż. adiunkt 240/241 7820 środy - 13:00 - 15:00 ZMiSP
Wawrzyniak Zbigniew dr inż. adiunkt 243 7738 środy -12:00 - 13:00 ZMiSP
Weremczuk Jerzy dr hab. inż. adiunkt 244 7734, 7820 środy - 10:00 - 12:00 ZMiSP
Wieczorek Piotr dr inż. adiunkt 259, 221 7336, 7730 czwartki - 14:00 - 16:00 ZUiSE
Wojeński Andrzej dr inż. adiunkt 329 7729 poniedziałki -14:00 - 16:00 ZMiSP
Urbański Maciej mgr inż. asystent badawczo-dydaktyczny 250A 7876   ZUiAM
Zabołotny Wojciech dr inż. adiunkt 223 7717

poniedziałki - 12:00 - 13:00,

piątki - 12:00 - 13:00

ZUiSE
Żbikowska Agnieszka mgr inż. specjalista ds. administracyjnych 220 7875