Dyrekcja

prof. T. Starecki

Dyrektor Instytutu

dr hab. inż. Tomasz Starecki, prof. PW
pok. 217, 268; tel. 22-825-37-09, 22-234-77-44, 22-234-36-57
e-mail: T.Starecki@ise.pw.edu.pl

K.C.

Z-ca Dyrektora Instytutu ds. Naukowych

dr inż. Krzysztof Czuba
pok. 217, 256; tel. 22-234-51-10, 22-234-50-06
e-mail: K.Czuba@ise.pw.edu.pl

P.W.

Z-ca Dyrektora Instytutu ds. Nauczania

dr hab. inż. Piotr Z. Wieczorek
pok. 221, 259; tel. 22-234-77-30; 22-234-73-36
e-mail: P.Z.Wieczorek@elka.pw.edu.pl