Winter XXXIX-th IEEE-SPIE Joint Symposium on Photonics, Web Engineering, Electronics for Astronomy and High Energy Physics Experiments, Wilga 2017

Szczegółowe informacje i program dostępne są na stronie konferencji:

http://wilga.ise.pw.edu.pl