Microwave and Radar Week 2018 (MIKON-2018 i Baltic URSI Symposium 2018)

Szczegółowe informacje na stronie:
www.mrw2018.org