Organizacja serwisu informacyjnego

Serwis informacyjny w Instytucie Systemów Elektronicznych składa się z czterech działów. Każdy z działów ma swojego opiekuna. Aktualne informacje, nowe wydarzenia, nowe dokumenty oraz rezerwacje sali seminaryjnej należy zgłaszać drogą emailową do opiekuna danego działu.

Opiekunowie działów:

"Wydarzenia" - Pani Elżbieta Styczek, tel. 7653, email: e.styczek@elka.pw.edu.pl

"Aktualności" - Pani Marzena Przybylska-Łojewska, tel. 5110, email: M.Lojewska@elka.pw.edu.pl

"Materiały do pobrania" - Pani Danuta Sobczak-Bartosiewicz, tel. 7848, email: D.Bartosiewicz@ise.pw.edu.pl 

"Sala seminaryjna" - Pani Patrycja Hojczyk, tel. 7744, email: p.hojczyk@ise.pw.edu.pl