40 lat ISE

22 października 2010 roku odbyło się spotkanie w związku z 40-tą rocznicą utworzenia Instytutu Systemów Elektronicznych. Część oficjalną rozpoczął ówczesny dyrektor Instytutu prof. Jerzy Szabatin witając przybyłych gościi pracowników. Następnie przedstawił prezentację na temat historii Instytutu i jego dnia dzisiejszego.

Slajdy prezentacji prof. Jerzego Szabatina, wygłoszonej w czasie obchodów 40 rocznicy utworzenia Instytutu Systemów Elektronicznych (w formacie flash). Prezentacja dostępna jest również w formacie pokazu slajdów programu Power Point 2007. Aby obejrzeć ją w tym formacie można wykorzystać program Power Point Viewer, dostępny na stronach firmy Microsoft .

W wystąpieniach okolicznościowych głos zabrali: prof. dr Jerzy Osiowski; prof. dr hab. Andrzej Filipkowski; prof. dr hab. Andrzej Zieliński; dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW prof. dr hab. Jan Szmidt oraz prof. dr hab. Jacek Wojciechowski.

W części nieoficjalnej odbyło się spotkanie w którym licznie wzięli udział obecni oraz byli pracownicy Instytutu.