Przyznane w 2015r.

Nagrody przyznane przez JM Rektora PW

1. Nagroda Indywidualna II stopnia za osiągnięcia naukowe

dr inż. Piotr Zbigniew Wieczorek

2. Nagroda Indywidualna II stopnia za osiągnięcia naukowe

prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Starecki

3. Nagroda Indywidualna II stopnia za osiągnięcia dydaktyczne

prof. nzw. dr hab. inż . Krzysztof Poźniak

4. Nagroda Indywidualna III stopnia za osiągnięcia dydaktyczne

dr hab. inż. Mateusz Malanowski

5. Nagroda Zespołowa I stopnia za osiągnięcia dydaktyczne

prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Adamski

prof. nzw. dr hab. inż. Jan Ogrodzki

6. Nagroda Zespołowa II stopnia za osiągnięcia dydaktyczne

mgr inż. Maciej Radtke

dr inż. Piotr Zbigniew Wieczorek

dr inż. Aleksander Burd

7. Nagroda Zespołowa II stopnia za osiągnięcia dydaktyczne

prof. dr hab. inż. Krzysztof Kulpa

prof dr hab. inż. Jerzy Szabatin

dr hab. inż. Piotr Samczyński

mgr inż. Łukasz Maślikowski

mgr inż. Artur Gromek

mgr inż. Paweł Dzwonkowski

mgr inż. Anna Kurowska

8. Nagroda Zespołowa II stopnia za osiągnięcia organizacyjne

prof nzw. dr hab. inż. Tomasz Starecki

dr inż. Mariusz Suchenek

mgr inż. Antonina Geras

Patrycja Hojczyk

Barbara Kozielewska

dr inż. Katarzyna Opalska