Przyznane w 2014 r.

Nagrody przyznane przez JM Rektora PW za osiągnięcia oraz inne nagrody i wyróżnienia

1. Nagroda Indywidualna I stopnia za całokształt pracy

prof. dr hab. inż. Ryszard Jachowicz

2. Nagroda Indywidualna I stopnia naukowa

prof. dr hab. inż. Krzysztof Kulpa

3. Nagroda Indywidualna II stopnia naukowa (habilitacja)

 dr hab. inż. Mateusz Malanowski

4. Nagroda Indywidualna II stopnia naukowa (habilitacja)

dr hab. inż. Jacek Misiurewicz

dr hab. inż. Piotr Samczyński

5.Nagroda Zespołowa I stopnia za osiągnięcia naukowe

dr inż. Grzegorz Tarapata  
prof. dr hab. inż. Ryszard Jachowicz  
prof. nzw. dr hab. Jerzy Weremczuk  
dr inż. Daniel Paczesny
inż. Michał Marzęcki

6. Nagroda II stopnia Ministra Obrony Narodowej w II Konkursie na najlepsza pracę naukową i badawczą z obszaru obronności pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla zespołu:

prof. nzw. dr hab. Krzysztof Kulpa

dr hab. inż. Jacek Misiurewicz

dr hab. inż. Piotr Samczyński

dr hab. inż. Mateusz Malanowski

mgr inż. Damian Gromek

mgr inż. Łukasz Maślikowski

mgr inż. Piotr Krysik

mgr inż. Artur Gromek

mgr inż. Adam Gorzelańczyk

7. Wyróżnienie Young Engineer Prize 2014 na konferencji EuRAD, Rzym, Włochy, za artykuł,,Initial Results of Passive SAR Imaging using a DVB-T BASED Airborne Radar Receiver''

mgr inż. Damian Gromek

dr hab. inż. Piotr Samczyński

prof. nzw. dr hab. Krzysztof Kulpa

mgr inż. Piotr Krysik

dr hab. inż. Mateusz Malanowski

8. Wyróżnienie na konferencji IEEE Radar Conference (RadarCon), Cincinnati, Ohio, USA za referat,,FMCW SAR based on USRP hardware'' 

mgr inż. Damian Gromek

9. I nagroda w VI Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych Młodzi Innowacyjni 2014 za pracę magisterską ,,Zdalnie sterowana łódź do badań zanieczyszczeń wody w jeziorze,,- promotor prof. nzw. dr hab. inż. Jerzy Weremczuk

mgr inż. Krzysztof Danielewski

10. I nagroda Young Scientist Contest GAAS Association  na 20-th International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communication MIKON 2014, za artykuł ,,General Method for Seven-Term Statistical Calibration with Partially Defined Standards''

mgr inż. Paweł Barmuta

11. I nagroda Young Scientist Contest Polskiej Akademii Nauk na 20-th International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communication MIKON 2014 za artykuł ,,1.3 GHz Power Amplifier Design Using a Measurement-based Tramsistor Package Model''

mgr inż. Grzegorz Snawadzki

12. I nagroda w konkursie na najlepszą pracę magisterską z dziedziny techniki mikrofalowej, antenowej oraz systemów radiolokacyjnych AP/AES/MTT Joint Chapter Poland Section IEEE

mgr inż. Paweł Roszkowski

13. III miejsce za najlepszy referat studencki na konferencji 2014 III Radar Conference za artykuł ,,Bistatic noise Radar Demonstrator with Phase-Interferometry for Bearing Determination''

mgr inż. Paweł Roszkowski

14. I nagroda SPIE w konkursie na najlepszą studentcką prezentację na konferencji XXXIV IEEE-SPIE Joint Symposium Wilga 2014

inż. Piotr Zdunek