Przyznane w 2013 r.

Nagrody przyznane przez JM Rektora PW za osiągnięcia w roku 2013

Nagroda Indywidualna I stopnia za całokształt pracy

prof. dr hab. inż. Janusz Dobrowolski

Nagroda Indywidualna I stopnia za całokształt pracy

prof. dr hab. inż. Jerzy Szabatin  

Nagroda Indywidualna II stopnia naukowa (habilitacja)

 dr hab. inż. Jerzy Weremczuk

Nagroda Indywidualna II stopnia naukowa (habilitacja)

prof. nzw. dr  inż. Krzysztof Poźniak
Nagroda Indywidualna za osiągnięciadydaktyczne

dr inż. Aleksander Burd 

Nagroda Zespołowa I stopnia za osiągnięcia naukowe

prof. dr hab. inż. Krzysztof Poźniak
dr inż. Wojciech Zabołotny
prof. dr hab. inż. Ryszard Romaniuk
dr inż. Grzegorz Kasprowicz

Nagroda IndywidualnaIstopnia za osiągnięcia dydaktyczne

prof. nzw. dr hab. Jarosław Arabas

Nagroda Zespołowa III stopnia za osiągnięcia dydaktyczne
  
prof. nzw. dr hab. inż. Antoni Grzanka
mgr inż. Janusz Frączek
mgr inż. Krzysztof Chojnowski
mgr inż. Wojciech Zaworski
dr inż. Wojciech Zabołotny
Łukasz Majewski