Nagrody

Przyznane w 2015r.

Nagrody przyznane przez JM Rektora PW

Przyznane w 2014 r.

Nagrody przyznane przez JM Rektora PW za osiągnięcia oraz inne nagrody i wyróżnienia

Przyznane w 2013 r.

Nagrody przyznane przez JM Rektora PW za osiągnięcia w roku 2013