Laboratorium i Pracownia Monolitycznych Mikrofalowych Układów Scalonych

Laboratorium działa w Zakładzie Układów i Aparatury Mikrofalowej ISE PW.
Wyposażenie Laboratorium jest wyposażone w nowoczesny sprzęt pomiarowy:
Oprogramowanie Modelowanie i projekty MMUS są realizowane przy wspomaganiu specjalistycznym oprogramowaniem w postaci:
Współpraca zagraniczna W zakresie wykonywania MMUS Zakład współpracuje z Philips Microwave Limail, GaAs Foundy and ASIC Design Center, Limail, Francja oraz z GEC Marconi Materials Technology, Caswell, U.K.

Kontakt
dr inż. Wojciech Wiatr
tel. 22 234 78 77 

w.wiatr@ise.pw.edu.pl