Laboratorium Przetwarzania Sygnałów Bilogicznych

Zostało opracowane, zorganizowane i uruchomione przez pracowników Zespołu Aparatury Biocybernetycznej w Instytucie Systemów Elektronicznych.

Powstało w roku 1997 dla celów dydaktycznych (do wykładu Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów Biologicznych), a jednocześnie jako narzędzie dalszych prac naukowych.

Wykorzystano w tym celu oprogramowanie, sprzęt i metodykę prac naukowych i diagnostycznych zaprojektowane i wykonane przez członków Zespołu.

Ćwiczenia
Istnieje pięć typów stanowisk laboratoryjnych, przewidzianych do zajęć z dwoma studentami każde. Szóstym ćwiczeniem stanowiącym komplet dydaktyczny jest ćwiczenie z dziedziny spirometrii, które na zasadzie umowy międzyinstytutowej odbywa się w Instytucie Radioelektroniki. W czasie zajęć laboratoryjnych studenci przeprowadzają badania nawzajem na sobie oraz badają zebrane klinicznie sygnały biologiczne. Trzy ćwiczenia są prowadzone na dwóch stanowiskach jednocześnie, dla pozostałych zabrakło możliwości sprzętowych.

Są to:

 • Analiza Składowych Sygnału Ciśnienia Wewnątrzczaszkowego
 • Analiza Sygnału z Testu Infuzyjnego
 • Badania Porównawcze Pseudoszeptu Ludzi po Resekcji Krtani z Szeptem Ludzi Zdrowych

Pojedyncze ćwiczenia to:

 • Badanie Sygnałów z Naczyń Krwionośnych Mózgu
 • Przetwarzanie Potencjałów Wywołanych Bodźcami Słuchowymi

  Prace badawcze
  Dzięki zaadaptowaniu i przygotowaniu związanego z tym laboratorium "Cichego Pomieszczenia" prowadzone są w nim oprócz ćwiczenia 4, prace badawcze dotyczące nieinwazyjnego wykrywania deformacji i uszkodzeń naczyń krwionośnych mózgu oraz związane z tą tematyką pracownie problemowe i dyplomowe.

  Kontakt
  Prof. nzw. dr hab. inż. Antoni Grzanka
  tel. 22 234 7623
  a.grzanka@ise.pw.edu.pl