Laboratorium Pomiarów Przepływu

Stanowi zaplecze badawcze Zespołu Naukowego Przemysłowych Systemów Kontrolno-Pomiarowych (d. Zespołu Naukowego Pomiarów Przepływu).

Wykorzystywane jest również w działalności dydaktycznej, a w szczególności w ramach przedmiotu Laboratorium Czujników Pomiarowych.

Wyposażenie

Dwa stanowiska badawcze do skalowania przepływomierzy: wodne (Q=0-17m3/h) i gazowe (Q=5-65m3/h).
Stanowiska są częściowo zautomatyzowane. Systemy mikroprocesorowe współpracują z komputerami zarządzającymi pracą stanowisk oraz akwizycją sygnałów pomiarowych i opracowaniem wyników.

 • system termoanemometryczny 3D
  umożliwia jednoczesne określanie trzech składowych wektora prędkości w środowisku gazowym, a także analizę widmową uzyskiwanych sygnałów. W laboratorium znajduje się też prosty
 • system anemometrii laserowej
  stanowisko do wizualizacji przepływu,

  Posiadany sprzęt komputerowy jest wyposażony w licencjonowane oprogramowanie matematyczne i CAD-owskie, a także w pakiety oprogramowania i emulatory do uruchamiania systemów mikroprocesorowych.

  Prace badawcze
  Prowadzone prace obejmują swoją tematyką szerokie spektrum zagadnień związanych z pomiarami przepływu począwszy od modelowania numerycznego zjawisk i weryfikacji eksperymentalnej przyjętych modeli, poprzez badania eksperymentalne modeli fizycznych na stanowiskach badawczych aż do konstrukcji kompletnych przepływomierzy wyposażonych w mikroprocesorowe systemy przetwarzania sygnału i prezentacji wyników. Wykorzystywane metody badawcze obejmują modelowanie numeryczne, termoanemometryczne i laserowe badania pola prędkości, wizualizację przepływu.

  Kontakt
  Prof. nzw. dr hab. inż. Grzegorz Pankanin
  tel. 22 234  7732 
  g.pankanin@ise.pw.edu.pl