Habilitacje

Habilitant Tytuł rozprawy Data
dr inż. Tomasz Osuch Cykl publikacji Habilitanta pt. "Wybrane metody modyfikacji właściwości spektralnych światłowodowych siatek Bragga nanoszonych metodą maski fazowej i ich zastosowania" 2017-02-28
dr inż. Wojciech Wiatr Rozwój techniki szumowego charakteryzowania obwodów eanniversarylektrycznych w zakresie wielkich częstotliwości 2015-07-14
dr inż. Robert Nowak Cykl publikacji Habilitanta pt. ,,Analiza danych genetycznych" 2015-06-23
dr inż. Konrad Jędrzejewski Cykl publikacji Habilitanta pt. "Metody optymalizacji iteracyjnych przetworników analogowo-cyfrowych z wykorzystaniem nowych adaptacyjnych algorytmów konwersji" 2014-09-23
dr inż. Piotr Samczyński Passive radars using non-cooperative ground- and satellite-based pulse radars as illuminators 2013-12-10
dr inż. Kazimierz Jędrzejewski Cykl publikacji Habilitanta pt. "Studia nad kształtowaniem parametrów włókien optycznych" 2013-12-05
dr inż. Jacek Misiurewicz Sparsity-based methods for processing of radar signals 2013-12-03
dr inż. Stanisław Jankowski Optymalizacja statystycznych systemów uczących się 2013-10-08
dr inż. Mateusz Malanowski Signal processing algoorithms and target localisation methods for continuous-wave passive bistatic radar 2013-03-19
dr inż. Jerzy Weremczuk Cykl publikacji Habilitanta pt. "Mikrosystemy i mikroczujniki do pomiaru wilgotności gazów" 2012-09-25
dr inż. Krzysztof Poźniak Metody diagnostyczne systemów tridaq implementowanych w układach FPGA dla eksperymentów fizyki wysokich energii 2012-03-20
dr inż. Tomasz Starecki Wybrane aspekty optymalizacji przyrządów fotoakustycznych 2009-12-08
dr inż. Grzegorz Pankanin Przepływomierz wirowy-analiza zjawiska generacji wirów. Współczesne metody badań i wizualizacji ścieżki wirowej von Karmana 2009-10-20
dr inż. Krzysztof Kulpa Zastosowanie metod CLEAN do detekcji słabych ech radiolokacyjnych na tle silnych zakłóceń biernych 2009-03-17
dr inż. Adam Abramowicz Filtry mikrofalowe w systemach radiokomunikacyjnych 2008-12-09
dr inż. Marek Nałęcz Zastosowanie H-rozkładów i rozkładów macierzowo-wykładniczych do modelowania zakłóceń radiolokacyjnych 2007-12-11
dr inż. Anatolij Płatonow Analityczne metody projektowania analogowo-cyfrowych adaptacyjnych systemów estymacji 2007-05-15
dr inż. Jarosław Arabas Metoda ewolucyjna jako narzędzie przeszukiwania przestrzeni Banacha. 2006-11-21
dr inż. Antoni Grzanka Rynomanometria i rynometria akustyczna - obiektywizacja oceny przestrzeni wewnątrzczaszkowych. 2003-09-29
dr inż. Leszek Opalski Metody i algorytmy optymalizacji jakości układów elektronicznych. 2003-06-23
dr inż. Ryszard Romaniuk Studia nad światłowodami kształtowanymi. 2002-12-10
dr inż. Bohdan Butkiewicz Metody wnioskowania przybliżonego. Właściwości i zastosowanie. 2002-10-29
dr inż. Konrad Hejn Wybrane zagadnienia metrologii współczesnych przetworników analogowo-cyfrowych 1999-10-19
dr inż. Jerzy Szabatin Odporne i silnie zgodne metody i algorytmy identyfikacji sygnałów 1999-05-11
dr inż. Marek Czosnyka Analiza dynamicznych procesów wewnątrzczaszkowej kompensacji objetościowej 1997-05-20
dr inż. Jan Ogrodzki Jednolite ujęcie metod klasycznych komputerowej symulacji sieci elektrycznych 1995-10-17
dr inż. Tomasz Adamski Losowe zjawiska typu niestałości chwilowej w układach i systemach elektronicznych 1994-12-13
dr inż. Andrzej Wojtkiewicz Cyfrowe metody tłumienia zakłóceń pasywnych w radarach pracujących z nierównomiernym sondowaniem przestrzeni 1992-03-10
dr inż. Aleksander Urbaś Metoda wrażliwościowa analizy i korekcji wpływu nieidealnych elementów aktywnych na właściwości częstotliwościowe filtrów 1990-05-05
dr inż. Jacek Wojciechowski Analiza wrażliwościowa analogowych układów elektrycznych z wykorzystaniem twierdzenia Tellegena 1989-06-13
dr inż. Jerzy Baranowski Sekcyjne modele ładunkowe diod i tranzystorów bipolarnych 1985-12-03
dr inż. Adam Majewski Jednomodowe światłowody włókniste o małej dyspersji 1985-11-05
dr inż. Jan Mulawka Zagadnienia syntezy układów analogowych z przełączanymi pojemnościami 1985-05-07
dr inż. Ryszard Jachowicz Elektryczne metody pomiaru wilgotności 1981-11-03
dr inż. Maciej Stybliński Metody analizy i optymalizacji statystycznej układów elektronicznych 1981-09-22
dr inż. Jerzy Helsztyński Optymalizacja elektrooptycznych modulatorów światła 1981-06-16
dr inż. Janusz Dobrowolski Komputerowe metody projektowania obwodów mikrofalowych 1979-04-10
dr inż. Andrzej Filipkowski Analiza i projektowanie scalonych hybrydowych wzmacniaczy tranzystorowych w.cz. z uwzględnieniem wrażliwości na zmiany i rozrzuty parametrów 1972-11-07
dr inż. Dymowski Stanisław O teorii syntezy liniowych pasywnych czwórników RC w strukturach kanonicznych 1972-03-07
dr inż. Stanisław Bellert Wybrane zagadnienia analizy i syntezy układów liniowych 1961-06-20