Prezentacje zespołów badawczych związanych z prowadzeniem dyplomowych prac inżynierskich (15Z)

W folderze zostały zamieszczone prezentacje przedstawione przez zespoły badawcze w dniu 10.12.2015.