Semestr 15L

Lista przedmiotów prowadzonych przez Instytut w semestrze 15L

Nazwa Akronim (W/C/L/P) Stan* Wykładowca
Analiza i modelowanie procesów fizjologicznych AMP 2 - 1 -   prof. dr hab. A.Grzanka
Adaptacyjne przetwarzanie sygnałów APSG 2 - 2 -   dr hab. inż. K.Jędrzejewski
Czasowo-częstotliwościowe metody analizy i syntezy sygnałów CCM 2 - - 2   dr inż. R.Rytel-Adrianik
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów biologicznych CPSB 2 - 1 1   prof. dr hab. A.Grzanka
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów CYPS 2 - - -   dr inż. Z.Gajo
Elementy techniki analogowej w systemach cyfrowych EASY 2 - - 1   dr inż. A.Burd
Circuits and Signals ECIRS 2 1 1 -   dr inż. M.Rupniewski
Digital Signal Processing EDISP 2 -2 -   dr hab. inż. J.Misiurewicz
Electrical and Computer Engineer Laboraotry EECEL 2 -2 -   dr inż. G.Tarapata
Elementy i układy elektroniczne ELIU 3 - - 1   dr inż. K.Czuba
Elementy i układy elektroniczne - laboratorium ELIUL - - 2 -   dr inż. P.Wieczorek
Informatyka śledcza ISL 2 - 1 -   dr inż. M.Szeżyńska
Laboratorium elektroniki LAEL - - 1 -   dr inż. M.Rupniewski
Laboratorium cyfrowego przetwarzania sygnałów LCPS - - 2 -   dr hab. inż. J.Misiurewicz
Laboratorium układów i systemów elektronicznych LUSE - - 2 -   mgr inż. M.Radke
Mikroprocesory ARM MARM 2 - 2 -   dr inż. M.Suchenek
Metody bioinformatyki MBI 2 - - 1   dr inż. R.Nowak
Metrologia ME 2 - 2 -   dr inż. J.Dusza
Metody opisu i symulacji sprzętu MOSS 2 - - 1   prof. dr hab. J.Ogrodzki
Metody odkrywania wiedzy MOW 2 - - 1   dr inż. P.Cichosz
Metody i systemy pomiarowe wielkich częstotliwości MSPW 2 - 1 1   dr inż. W.Wiatr
Modele i wnioskowanie statystyczne MWS 2 - 1 -   dr inż. M.Rupniewski
Podstawy elektroniki POEL 2 1 1 -   prof. dr hab. M.Nałęcz
Podstawy pomiarów PPOM 2 - 2 -   dr inż. G.Tarapata
Podstawy programowania PRM 2 - 2 -   dr inż. R.Biedrzycki
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów z wykorzystaniem LabView PSYL 2 - 1 1   dr hab. inż. P.Samczyński
Podstawy techniki światłowodowej PTSW 2 - - 2   dr hab. inż. K.Jędrzejewski
Systemy analogowo-cyfrowe SACY 2 - 1 1   dr inż. W.Zabołotny
Sieci czujnikowe SCZ 2 - 1 -   prof. dr hab. J.Weremczuk
Seminarium dyplomowe inżynierskie SDI - - - - 2   prof. dr hab. R.Jachowicz
Seminarium dyplomowe magisterskie 1 SDM1 - - - - 2   prof. dr hab. J.Dobrowolski
Seminarium dyplomowe magisterskie 2 SDM2 - - - - 2   prof. dr hab. J.Szabatin
Systemy operacyjne SOE 2 - 1 -   prof. dr inż. L.Opalski
Sygnały radiolokacyjne i metody ich przetwarzania SRMP 2 - 1 -   dr hab. inż. M.Malanowski
Sterowniki urządzeń - podstawy programowania STER 2 - - 2   dr inż. W.Zabołotny
Technika Impulsowa TIMP 2 - - 1   dr inż. A.Burd
Teoria obwodów TOB 2 1 1 -   prof dr hab. M.Nałęcz
Teoria sygnałów i informacji TSI 2 1 1 -   prof dr hab. A.Płatonow
Podstawy technik wielkich częstotliwości TWCZ 2 - 2 -   prof. dr hab. J.Dobrowolski
Układy i systemy elektroniczne USE 3 - - 1   dr inż. K.Antoszkiewicz
Zaawansowane programowanie w C++ ZPR 2 - - 1   dr inż. R.Nowak